Current Recruitment Uncategorized

CURRENT GOVERNMENT JOB 2022

CURRENT GOVERNMENT JOB
Written by techbypm@gmail.com

CURRENT GOVERNMENT JOB

TITLELAST DATE
અમદાવાદ કેનોન્ટમેન્ટ બોર્ડ (ACB) ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા 28 જગ્યાઓ પર વિવિધ ભરતી
Viewdetails
31/1/2023
LIC લાઇફ ઇનસ્યુરન્સ કંપની દ્વારા 300 જગ્યા પર આસિસ્ટન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર (AAO) જગ્યાઓ પર ભરતી Viewdetails 31/1/2023
ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી દ્વારા 22 જગ્યાઓ પર વિવિધ ભરતી
Viewdetails
1/2/2023
રાજકોટ મહાનગર પાલિકા દ્વારા 117 જગ્યાઓ MPHW ની ભરતી
Viewdetails
6/2/2023
એગ્રિકલ્ચર ઇનસ્યુરન્સ કંપની ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા 50 જગ્યાઓ પર મેનેજમન્ટ ટ્રેની ની ભરતી Viewdetails 5/2/2023
SSC સ્ટાફ સિલેક્શન દ્વારા 11409 જગ્યાઓ પર ધોરણ 10 પાસ પર ભરતી
Viewdetails
17/2/202
સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા વર્ષ 2023-24 માં લેવામાં આવનારી વિવિધ પરીક્ષા નું કેલેન્ડર જાહેરClick here
પ્રાદેશિક કચેરી ભાવનગર ઝોન 4 જગ્યાઓ પર મ્યુનિસિપલ એન્જીનીયર ની ભરતી
Viewdetails
31/3/2023
અમદાવાદ કેનોન્ટમેન્ટ બોર્ડ (ACB) ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા 28 જગ્યાઓ પર વિવિધ ભરતી
Viewdetails
31/3/2023
નેશનલ હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રોનિક પાવર કોર્પોરશન દ્વારા 417 જગ્યાઓ પર ભરતી
Viewdetails
25/1/2023
ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટ્રીસીટી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (GSECL) દ્વારા 259 જગ્યાઓ પર વિવિધ ભરતી
Viewdetails
23/1/2023
રેલવે રિકવાયરમેંટ સેલ નોર્થવેસ્ટ દ્વારા 2026 જગ્યાઓ પર એપ્રેન્ટીસ ની ભરતી
Viewdetails
10/2/2023
ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ રાજકોટ દ્વારા 95 જગ્યાઓ પર ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ની ભરતી
Viewdetails
27/1/2023
CRPF ભરતી 2023: CRPFમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ અને SIની 1458 જગ્યાઓ માટે ભરતી, 2022/23
Viewdetails
25/1/2023

Leave a Comment