જિલ્લા પંચાયત નર્મદા ભરતી 2023: વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ-16/02/2023

District Panchayat Narmada Recruitment 2023

જિલ્લા પંચાયત નર્મદા ભરતી 2023 : જિલ્લા પંચાયત નર્મદા દ્વારા તાજેતરમાં યોગ પ્રશિક્ષક ભરતી 2023 માટે અરજી આમંત્રિત કરવામાં આવી છે, પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો 16.02.2023 ના રોજ વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપે છે, વધુ વિગતો માટે જિલ્લા પંચાયત કચેરી અથવા નર્મદાની નીચે આપેલ લેખ2020ની જાહેરાત

જિલ્લા પંચાયત નર્મદા ભરતી 2023

જિલ્લા પંચાયત નર્મદામાં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. શૈક્ષણિક લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી પદ્ધતિ, મહત્વની તારીખ અને અન્ય પાત્રતા પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો. અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર જાહેરાત પણ વિગતવાર વાંચવી આવશ્યક છે.

જિલ્લા પંચાયત ભારતી 2023

સંસ્થાજીલ્લા પંચાયત નર્મદા
પોસ્ટયોગા પ્રશિક્ષક
કુલ પોસ્ટ12
વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ16/02/2023

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • યોગ વિષય સાથે પ્રમાણપત્ર/ડિપ્લોમા/ડિગ્રી અથવા સરકાર માન્ય સંસ્થા/યુનિવર્સિટી અથવા ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા મેળવેલ અન્ય કોઈપણ સંલગ્ન અભ્યાસક્રમ જેવી કોઈપણ માન્ય લાયકાત હોવી જોઈએ.

ઉંમર મર્યાદા:

  • વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ મુજબ 18 થી 45 વર્ષની ઉંમર.

પગાર:

  • પુરુષ યોગ પ્રશિક્ષક : મહત્તમ 8,000/- (1 કલાકના યોગ સત્ર માટે રૂ. 250, કુલ 32 સત્ર)
  • મહિલા યોગ પ્રશિક્ષકઃ મહત્તમ 5,000/- (1 કલાકના યોગ સત્ર માટે રૂ. 250, કુલ 20 સત્ર)
  • મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

જિલ્લા પંચાયત નર્મદા ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ માટે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામાં પર તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

સરનામું: કરજણ સમિતિ ખંડ, બીજો માળ, જિલ્લા પંચાયત નર્મદા, જિલ્લો – નર્મદા રાજપીપળા.

મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

જિલ્લા પંચાયત નર્મદા ભરતી 2023 માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુની તારીખ શું છે?

  • વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 16.02.23
  • નોંધણી સમય: 10:00 થી 11:30
  • ઇન્ટરવ્યૂનો સમય: 11:00 થી 02:00

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

સત્તાવાર સૂચનાઅહીં ડાઉનલોડ કરો