ધોરણ 10 પાસ માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી 2023

ધોરણ 10 પાસ માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022 .ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી 2023, લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલાં અરજી કરે છે, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી 2022 વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલા લેખમાં આપેલ છે,  આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ ( સરકારીમાહિતી ડોટ કોમ ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

ધોરણ 10 પાસ માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ
પોસ્ટનું નામડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર V2.O
કુલ જગ્યા85
લાયકાતધોરણ 10 પાસ
જોબ લોકેશનરાજકોટ
છેલ્લી તારીખ27/01/2023
અરજીનો પ્રકાર :ઓફલાઈન

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામસંખ્યાલાયકાતમાસિક ચૂકવાનું રૂ
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર V2.O
(કાર્યપલક ઈજનેર, રાજકોટ)
40ધોરણ 10 પાસરૂ. 6000/-
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર V2.O
(જાગીર વ્યવસ્થાપક, રાજકોટ)
45ધોરણ 10 પાસરૂ. 6000/-

યોગ્યતા અને માપદંડ

  • એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 નેશનલ એપ્રેન્ટીસ પ્રમોશન સ્કીમ / મુખ્યમંત્રી સ્કીમ અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડમાં ઉપર જણાવ્યા મુજબના એપ્રેન્ટીસોની નિમણૂક કરવાની થાય છે.

અરજી કઈ રીતે કરશો?

  • જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાથી તારીખ 27-01-2023 સુધીના સમયગાળામાં www.apprenticeshipindia.org વેબસાઈટ ઉપર જરૂરી સૂચનાઓ ધ્યાને લઈ Register મેનુમાં જઈ Candidate ઉપર ક્લિક કરી Register કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ અરજદારની મેઈલ આઈ.ડી. ઉપર આવેલ રજીસ્ટ્રેશન નંબર નીચે આપેલ Active બટન પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ તથા Establishment Search માં Gujarat Housing Board સર્ચ કરી રાજકોટ ખાતેના લોકેશનની જરૂર જણાતી અરજીમાં Apply કરી ફોર્મની પ્રિન્ટ સાથે જરૂરી લાયકાત અંગેના પુરાવાની પ્રમાણિત નકલો સાથે અરજી બે નકલોમાં મોકલી આપવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

  • છેલ્લી તારીખ: 27 જાન્યુઆરી 2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

એપ્રેન્ટિસશીપ ઈન્ડિયા ભરતી પોર્ટલhttps://www.apprenticeshipindia.gov.in/
જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઑનલાઇન અરજી કરવાઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી ની છેલ્લી તારીખ 27 જાન્યુઆરી 2023 છે

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી માટે અરજી કઈ રીતે કરશો ?

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી માટે www.apprenticeshipindia.org વેબસાઈટ ઉપર જરૂરી સૂચનાઓ ધ્યાને લઈ Register મેનુમાં જઈ Candidate ઉપર ક્લિક કરી Register કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ અરજદારની મેઈલ આઈ.ડી. ઉપર આવેલ રજીસ્ટ્રેશન નંબર નીચે આપેલ Active બટન પર ક્લિક કરી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ તથા Establishment Search માં Gujarat Housing Board સર્ચ કરી રાજકોટ ખાતેના લોકેશનની જરૂર જણાતી અરજીમાં Apply કરી ફોર્મની પ્રિન્ટ સાથે જરૂરી લાયકાત અંગેના પુરાવાની પ્રમાણિત નકલો સાથે અરજી બે નકલોમાં મોકલી આપવાની રહેશે.

ધોરણ 10 પાસ માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022