USEFUL INFO:ગુજરાત સરકારની યોજનાઓ અને પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજોની યાદી 2023

Contents show

પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજો:ગુજરાત સરકારની નવીનતમ યોજનાઓ અને પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજોની યાદી ગુજરાત સરકારે વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેતા લાભાર્થીઓના પુરાવાઓની યાદી પ્રકાશિત કરી છે. વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે સરકારી કચેરીઓ માટેના પ્રમાણપત્રો અને આધાર પુરાવા જરૂરી છે. જેની યાદી નીચે આપેલ છે.

પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજો

ગુજરાત સરકાર નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર દસ્તાવેજની યાદી:પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજો

 • નોન-ક્રિમી લેયર ફોર્મ અને ફોટો રેશન કાર્ડ
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર/જાતિની દખલગીરી
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર / Avakno Dakhlo
 • એલ.સી
 • આવક એફિડેવિટ

ગુજરાતમાં ઈબીસી પ્રમાણપત્ર દસ્તાવેજની યાદી:પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજો

 • આવક પ્રમાણપત્ર / આકારણી ફોર્મ અને ફોટો
 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • એલ.સી
 • તલાટીનો આવકનો પુરાવો
 • EBC એફિડેવિટ / એફિડેવિટ
 • જામીન કાઢી નાખો

ગુજરાતમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર દસ્તાવેજની યાદી:પ્રમાણપત્રો માટેના દસ્તાવેજો

 • જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને ફોટો રેશન કાર્ડ
 • એલ.સી.
 • પિતા અને કોઈપણ સંબંધી લાઇટ બિલ

ગુજરાતમાં નવા રેશનના દસ્તાવેજની યાદી

 • નવું રેશનકાર્ડનું ફોર્મ અને ફોટો ચૂંટણી કાર્ડ
 • કામી નામ દખલ કરે છે
 • આધાર કાર્ડ
 • બેંક પાસબુક
 • તલાટીની દખલગીરી

લગ્નનું પ્રમાણપત્ર/લગ્નનું પ્રમાનપત્ર- ગુજરાત આધાર કાર્ડમાં દસ્તાવેજોની યાદી (બંને)

 • ચૂંટણી કાર્ડ (બંને)
 • પાસપોર્ટ ફોટો
 • લગ્ન ફોટો લુગના આંચકી
 • L.C (જો કોઈ હોય તો)
 • સાક્ષી પુરાવા (સાક્ષી આધાર કાર્ડ)
 • મહારાજનું પ્રમાણપત્ર

આ પણ વાંચો- ફ્રી માં Netflix, Hotstar, Amazon Primeનુ સબ્સ્ક્રિપશન 1 વર્ષ

આવકનું પ્રમાણપત્ર / અવકાનો દખાલો દસ્તાવેજ યાદી

 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • એલ.સી
 • તલાટીનો આવકનો પુરાવો
 • આવક એફિડેવિટ / સોગંદનામુ

ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ

 • ડોમિસાઇલ ફોર્મ અને ફોટો રેશન કાર્ડ
 • એલ.સી
 • તલાટી દ્વારા આપવામાં આવેલ 10 વર્ષનું જીવન પ્રમાણપત્ર
 • લિવિંગ એફિડેવિટ
 • છેલ્લું લાઇટ બિલ
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર દખલો
 • પોલીસ સ્ટેશન દખલો

નવા રેશનના દસ્તાવેજની યાદી

 • નવું રેશનકાર્ડનું ફોર્મ અને ફોટો ચૂંટણી કાર્ડ
 • નામ કામી દખલો
 • આધાર કાર્ડ
 • બેંક પાસબુક
 • તલાટી નો દખલો

રેશનના દસ્તાવેજની યાદીમાં નવું નામ ઉમેરો

 • નામ ઉમેરો દસ્તાવેજ
 • બાળકોનો જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • નામ કામી દખલો

RTE દસ્તાવેજની યાદી .

 • આધાર કાર્ડ
 • રેશન કાર્ડ
 • લાઇટ બિલ
 • ભદા કરર
 • બેંક પાસબુક
 • અવકણો ડાકલો

મા કાર્ડ ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટ ફોર્મ અને ફોટો

 • ચૂંટણી કાર્ડ
 • રેશન કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • અવક નો દખાલો

ફૂડ લાયસન્સ દસ્તાવેજ યાદી

 • 3 ફોટો
 • આધાર કાર્ડ
 • ફૂડ ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ
 • કારીગર મેડિકલ સર્ટિ.
 • નકશો
 • ડીડી
 • FSSI ઓનલાઇન નોંધણી

ગુમસ્તા ધારા દસ્તાવેજ યાદી

 • વેરા બિલ
 • વેરા બિલ ની રસીદ
 • ખરીદ વેચન બિલ આઈડી પ્રૂફ
 • ભદા કરર
 • ભાગીદારી દસ્તવેજ
 • રબાર સ્ટેમ્પ

નામ બદલો / અટક બદલો દસ્તાવેજ યાદી

 • નામ બદલો / અટક બદલો દસ્તાવેજ યાદી
 • રેશન કાર્ડ
 • આધાર કાર્ડ
 • નવા નામનો પુરાવો
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • સાક્ષી પુરાવો એફિડેવિટ (જો)