વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022 : શિક્ષણ વિભાગમાં 5360 જગ્યા ભરવામાં આવશે

વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022 : શિક્ષક બનવા માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર.. શિક્ષણ વિભાગમાં 5360 જગ્યા ભરવામાં આવશે. શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણી ની જાહેરાત. ટૂંક સમયમાં જ શિક્ષક ભરતી માટેના ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે, આગામી સમયમાં પરીક્ષાનું પણ થશે આયોજન. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં સમગ્ર પ્રક્રિયા શરૂ થશે.GCCJOBINFO.

વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022

વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022

ક્યારે લેવાશે ટેટની પરીક્ષા?

વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022

વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022

વિદ્યા સહાયક ભરતી 2022

Important Links:

more details અહી ક્લિક કરો.