સુરત મહાનગરપાલિકા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2023 , ઓનલાઈન અરજી કરો @suratmunicipal.gov.in (Wednesday, 12 April 2023)

સુરત મહાનગરપાલિકા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2023 : સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સુમન માધ્યમિક શાળા સેલ ખાતે શિક્ષણ સહાયક કેડરની નીચે જણાવેલ અંગ્રેજી માધ્યમની વિવિધ વિષયો માટે હાલમાં ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના હેતુસર નિયત લાયકાત ધરાવનાર યોગ્ય ઉમેદવારો પાસે ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલ તમે માહિતીએપ ના માધ્યમ થી વાંચી રહિયા છે , માહિતીએપ ( સરકારીમાહિતી ડોટ કોમ ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

સુરત મહાનગરપાલિકા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામસુરત મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામશિક્ષણ સહાયક
કુલ જગ્યા07
છેલ્લી તારીખ27/04/2023
અરજી મોડઓનલાઇન
સુરત મહાનગરપાલિકા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામ

  • શિક્ષણ સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત:સુરત મહાનગરપાલિકા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2023

  • ગણિત/વિજ્ઞાન
  • સામાજિક વિજ્ઞાન
  • અંગ્રેજી

ઉંમર મર્યાદા:સુરત મહાનગરપાલિકા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2023

  • જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત નથી.

અરજી ફી

  • ત્યાં કોઈ અરજી ફી નથી.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

SMC ભરતી 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ?

ઉક્ત જગ્યાઓ માટે અરજદારે, https://www.suratmunicipal.gov.in ની વેબસાઈટ પર તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૩ (સમયઃ સવારે ૧૧:૦૦ કલાક) થી તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૩ (સમય : રાત્રે ૧૧:૦૦ કલાક) દરમ્યાન ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઉક્ત જગ્યાઓ માટે સુરત મહાનગરપાલિકાની ઉક્ત વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ વિગતવાર જાહેરાત જોઈ લેવાની રહેશે.

  • Step:1 User Login Details અરજદારે ઓનલાઈન અરજી કરતાં પહેલા યુઝર રજીસ્ટ્રેશન કરવું ફરજિયાત હોય, યુઝર લોગીનમાં દર્શાવેલ માહિતી જેવી કે E-Mail Address, Mobile Number તેમજ દર્શાવેલ Captcha એન્ટર કરી Next બટન ઉપર કિલક કરી Step-2 ની વિન્ડો ખુલશે.
  • Step:2Verify Mobile Number અરજદારે User Login Details માં દર્શાવેલ મોબાઈલ નંબર ઉપર OTP નો મેસેજ આવશે. જે OTP Enter કરી Verify OTP બટન ઉપર કિલક કરી Step-3 ની વિન્ડો ખુલશે.
  • Step:3 First Name, Last Name Create a password, Confirm your password ના ડેટા એન્ટ્રી કરી SUBMIT બટન ઉપર કિલક કરતાં Signup થયા અંગેનો મેસેજ આવી જશે.
  • નોંધ : યુઝર રજીસ્ટ્રેશનનું Signup Successfully થઈ ગયા બાદ અરજદાર દ્વારા Step-1 માં દર્શાવેલ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ઉપર આવેલ મેસેજને વેરિફાય કરવા માટે Click here to verify your Email Address ઉપર કિલક કરતાં ઈ-મેઈલ એડ્રેસ Verify Successfully નો મેસેજ આવશે. ત્યારબાદ LOGIN ઉપર કિલક કરવાનું રહેશે.

SMC ભરતી 2023 શેડ્યૂલ:સુરત મહાનગરપાલિકા શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2023

ઘટનાઓમહત્વપૂર્ણ તારીખો
SMC ભરતી 2023 ની શરૂઆતની તારીખ13/04/2023
SMC Surat 2023 છેલ્લી તારીખ27/04/2023

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતીની જાહેરાત 2023 મહત્વપૂર્ણ લિંક

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો

FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતીની જાહેરાત અરજીની છેલ્લી તારીખ શું છે?

સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) ભરતીની  છેલ્લી તારીખ 27 એપ્રિલ 2023 છે

સુરત મહાનગર પાલિકા (SMC) ભરતી સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

સત્તાવાર વેબસાઇટ. https://www.suratmunicipal.gov.in/

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો