PGCIL ભરતી 2022

PGCIL ભરતી 2022 : પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયન લિમિટેડ (PGCIL) એ ફિલ્ડ એન્જિનિયર અને ફિલ્ડ સુપરવાઈઝર પોસ્ટ 2022 માટે ભરતી પ્રકાશિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપી છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.GCCJOBINFO.

PGCIL ભરતી 2022

PGCIL ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામપાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયન લિમિટેડ (PGCIL) 
પોસ્ટનું નામફિલ્ડ એન્જિનિયર અને ફિલ્ડ સુપરવાઇઝર
કુલ ખાલી જગ્યા800
લેખનો પ્રકારનવી નોકરી
જોબ સ્થાનસમગ્ર ભારતમાં
છેલ્લી તારીખ11/12/2022
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://powergrid.in/

PGCIL ભરતી 2022

પોસ્ટનું નામ

PGCIL ભરતી 2022

 • ફિલ્ડ એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ) – 50 જગ્યાઓ
 • ફિલ્ડ એન્જિનિયર (ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન) – 15 જગ્યાઓ
 • ફિલ્ડ એન્જિનિયર (IT) – 15 જગ્યાઓ
 • ફિલ્ડ સુપરવાઇઝર (ઇલેક્ટ્રિકલ) – 480 જગ્યાઓ
 • ફીલ્ડ સુપરવાઈઝર (ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન) – 240 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ફિલ્ડ એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ):  સામાન્ય/ઓબીસી (એનસીએલ) માટે ઓછામાં ઓછા 55% ગુણ સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ શિસ્તમાં પૂર્ણ સમય BE/ B.Tech/ B.Sc (Engg.)/ BE (Power Engg.) અથવા માન્ય યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી સમકક્ષ SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે EWS અને પાસ માર્કસ.
 • ફિલ્ડ એન્જિનિયર (ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન):  ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન શિસ્તમાં પૂર્ણ સમયનો BE/B.Tech/ B.Sc (Engg.) અથવા માન્ય યુનિવર્સિટી/ઈન્સ્ટિટ્યુટમાંથી સામાન્ય/OBC(NCL)/EWS માટે ઓછામાં ઓછા 55% ગુણ સાથે સમકક્ષ શિસ્ત અને SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે પાસ માર્કસ.
 • ફિલ્ડ એન્જીનિયર (IT):  સંપૂર્ણ સમય BE/B.Tech/ B.Sc (Engg.) information Technology discipline અથવા માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/ઈન્સ્ટિટ્યુટમાંથી સામાન્ય/OBC(NCL)/EWS માટે ઓછામાં ઓછા 55% માર્કસ અને પાસ માર્કસ સાથે સમકક્ષ SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે.
 • ફિલ્ડ સુપરવાઇઝર (ઇલેક્ટ્રિકલ):  સામાન્ય / OBC (NCL)/EWS ઉમેદવારો માટે ઓછામાં ઓછા 55% ગુણ અને SC/ST/PwBD માટે પાસ ગુણ સાથે માન્ય ટેકનિકલ બોર્ડ / સંસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ શિસ્તમાં પૂર્ણ સમયનો નિયમિત 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા.
 • ફિલ્ડ સુપરવાઈઝર (ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન): ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશનમાં  પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા અથવા માન્ય ટેકનિકલ બોર્ડ/ઈન્સ્ટિટ્યુટમાંથી જનરલ/ઓબીસી (એનસીએલ)/ઈડબ્લ્યુએસ ઉમેદવારો માટે ઓછામાં ઓછા 55% ગુણ અને SC/ST/PwBD માટે પાસ માર્કસ સાથે સમકક્ષ ડિપ્લોમા.

વય મર્યાદા

 • 11.12.2022 ના રોજ 29 વર્ષ (ઉમેદવારોનો જન્મ 11.12.1993 પહેલા અથવા 11.12.2004 પછી થયો ન હોવો જોઈએ).

અરજી ફી

 • ફિલ્ડ એન્જિનિયરઃ રૂ. 400/-
 • ફિલ્ડ સુપરવાઇઝર: રૂ. 300/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત પરીક્ષા (50 પ્રશ્નો ટેકનિકલ + 25 યોગ્યતાના પ્રશ્નો)
 • ઇન્ટરવ્યુ (ફક્ત ફિલ્ડ એન્જિનિયર પોસ્ટ માટે)
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

પાવર ગ્રીડ ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી ?

 • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

Important Links:

જાહેરાત વાંચો : અહીં ક્લિક કરો

ઑનલાઇન અરજી કરવા : અહીં ક્લિક કરો