ઉનાળામાં વીજળીનું બિલ તમને રડાવશે નહીં, Refrigerator ઉપયોગ કરતી વખતે ન કરો 6 ભૂલો, બચશે પૈસા!

Information:Refrigerator

Refrigerator ક્યારેય સંપૂર્ણ ભરેલું રાખવું જોઈએ નહીં.

કારણ કે, આ ઠંડી હવાના પ્રવાહને અસર કરે છે અને કાર્યક્ષમતા પણ ઘટાડે છે. ફ્રિજમાં પૂરતી જગ્યા હોવાને કારણે, તે ઠંડકની કાર્યક્ષમતા વધારે છે.


ધ્યાન રાખો કે કોઈપણ વસ્તુને Refrigerator માં સ્ટોર કરતા પહેલા તેને ઓરડાના તાપમાને ઠંડુ કરો. કારણ કે ગરમ ખોરાકને સીધો ફ્રિજમાં રાખવાથી તે અંદરનું તાપમાન વધારે છે. આના કારણે, રેફ્રિજરેટરને વધુ કામ કરવાની જરૂર છે અને તે વધુ ઊર્જા પણ વાપરે છે.


Refrigerator નો દરવાજો વારંવાર ખોલવાનું ટાળો કારણ કે દરવાજો ખોલવાથી ગરમ હવા અંદર જાય છે. આ ગરમ હવા ફ્રિજની ઠંડક કાર્યક્ષમતાને અસર કરે છે.

Refrigerator


Refrigeratorનું તાપમાન માત્ર મીડીયમ ઠંડુ રાખવું જોઈએ. આ વીજળી બચાવવામાં મદદ કરે છે. તાપમાન વધુ રાખવાથી વીજળીનું બિલ 25 ટકા સુધી વધી શકે છે.


કોશિશ કરો કે ફ્રીજમાં જે લિક્વિડ રાખવામાં આવે છે તેને હંમેશા ઢાંકીને રાખવું જોઈએ. કારણ કે, પ્રવાહીમાંથી મુક્ત થતો ભેજ કન્ડેન્સરની કામગીરીને અસર કરી શકે છે. જેના કારણે વીજળીનું બિલ પણ વધુ આવી શકે છે.


ફ્રિજ ખુલ્લું ન હોય ત્યારે તે યોગ્ય રીતે બંધ છે તેની પણ ખાતરી કરો. કારણ કે, કોઈપણ પ્રકારનું ગેપ હોવાને કારણે ગરમ હવા અંદર પ્રવેશી શકે છે અને મોટરના પ્રદર્શનને અસર કરી શકે છે, જેના કારણે વીજળીનું બિલ વધારે આવે છે.

Leave a Comment