દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) એ જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ / ઇલેક્ટ્રિકલ) પોસ્ટની  ભરતી માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન પ્રકાશિત કરી છે  . લાયક ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તમે આ ભરતી વિશે વધુ વિગતો જોઈ શકો છો જેમાં પોસ્ટની સંખ્યા, પોસ્ટનું નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે... તમે આ ભરતી વિશે સત્તાવાર સૂચના અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માહિતી પણ જોઈ શકો છો જેમ કે મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો.GCCJOBINFO દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામસરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી (SDAU) 
પોસ્ટનું નામજુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ / ઇલેક્ટ્રિકલ)
છેલ્લી તારીખ02/09/2022
અરજી મોડવોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ
સત્તાવાર વેબસાઇટhttp://www.sdau.edu.in/

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

પોસ્ટના નામ: દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

  • જુનિયર એન્જિનિયર (સિવિલ): 04 જગ્યાઓ
  • જુનિયર એન્જિનિયર (ઇલેક્ટ્રિકલ): 01 પોસ્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • JE (સિવિલ): ડિપ્લોમા ઇન સિવિલ (3 વર્ષ) અથવા BE (સિવિલ)
  • JE (ઇલેક્ટ્રિકલ): ડિપ્લોમા ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ (3 વર્ષ) અથવા BE (ઇલેક્ટ્રિકલ)

ઉંમર મર્યાદા

  • પુરૂષ માટે 30 વર્ષ અને સ્ત્રી માટે 35 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • અંતિમ પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે થશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર (SSK), SDAU, સરદારકૃષિનગર ખાતે 02/09/2022 ના રોજ સવારે 10.00 વાગ્યે વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુ માટે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. અરજી 30/08/2022 ના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધીમાં ee@sdau.edu.in પર સોફ્ટ કોપી (PDF ફોર્મેટ)માં આપેલ ફોર્મેટ (અનુશિષ્ટ I) માં સબમિટ કરવી જોઈએ. 
    • વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ: સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર (SSK), SD કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર, જિ. બનાસકાંઠા, ગુજરાત

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી 2022

અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ30/08/2022
ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ02/09/2022 સવારે 10:00 વાગ્યે

Important Links:

દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ભરતી જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો